ESCO Model

Pojam ESCO označava kompaniju za pružanje energetskih usluga. Ovaj model omogućava kompanijama kao što je Resalta da pružaju svoje energetske usluge a da klijenti ne moraju da investiraju sopstveni kapital u projekte.

Korišćenjem ESCO modela mi vršimo kontrolu potrošnje energije u Vašim objektima, predlažemo rešenje, primenjujemo ga, upravljamo postrojenjem i vršimo održavanje, ali najvažnije od svega obezbeđujemo finansiranje tako da se možete fokusirati na vaše osnovne delatnosti u poslovanju. Garantujemo rezultate a klijenti vrše otplatu kroz postignute uštede.

ESCO Model
Preliminarna analiza, esco, resalta
Preliminarna analiza

Obezbeđujemo preliminarnu procenu energetskih sistema i detaljnu energetsku inspekciju koja predstavlja osnovu za donošenje odluka za optimizaciju potrošnje energije i postizanje efikasnosti u radu.

Razvoj energetskih rešenja
Razvoj energetskih rešenja

Prikupljanjem i analizom ključnih podataka u skladu sa različitim indikatorima, kreiramo rešenja za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova.

Finansiranje
Finansiranje

Nudimo energetska rešenja koja se otplaćuju kroz uštede. Garantujemo parcijalno ili 100%-no finansiranje za takva energetska rešenja.

Implementacija
Implementacija

Sa našim znanjem, stručnošću i iskustvom u upravljanju zahtevnim projektima, imamo sveobuhvatan pristup u investiranju.

Rad i održavanje
Rad i održavanje

Nudimo čitav niz usluga za upravljanje i održavanje realizovanih energetskih sistema.

Želite li da vidite još?

Preuzmite našu brošuru.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.