Tehnologije i rešenja

Zašto baš mi?

Tehnološka neutralnost

Ne zavisimo od bilo kog pojedinačnog dobavljača opreme ili tehnologije, tako da smo sigurni da našim klijentima uvek nudimo najbolju dostupnu tehnologiju prilagođenu njihovim specifičnim potrebama.

Inovacije

Inovacija je od suštinskog značaja za kompaniju Resalta. Naša rešenja su prilagođena svakom pojedinačnom projektu i koristimo najnovije tehnologije i sve resurse koji su nam na raspolaganju kako bismo pružili najbolјa rešenja i prevazišli čak i najveće izazove.

Nezavisnost

Resalta ima snažnu podršku i višegodišnje iskustvo i stručnost, ali mi održavamo fleksibilan, odgovoran i prilagodlјiv način razmišlјanja. Naša nezavisnost omogućava nam da budemo brzi i efikasni kako bismo na najbolјi način zadovolјili potrebe svojih klijenata, u kratkom vremenskom okviru i uz obezbeđivanje prilagođenih rešenja.

Energetska efikasnost
Energetska efikasnost
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
Veliki projekti proizvodnje energije
Veliki projekti proizvodnje energije
Finansiranje
Finansiranje

Energetska efikasnost

Postoji mnogo načina kako možemo da pomognemo svojim klijentima da postignu veću energetsku efikasnost. Ovo zavisi od njihovih energetskih potreba i potrošnje, njihovih prioriteta, njihove osnovne delatnosti. Ovde je neiscrpni spisak nekih osnovnih mera koje se mogu preduzeti u mnogim slučajevima. 

Energetsko savetovanje

Mi sprovodimo energetske preglede kako bismo otkrili potencijal za energetske uštede. Ti pregledi nam služe kao osnova za donošenje kvalifikovanih odluka o sledećoj meri koja može da se preduzme kako bi se poboljšala energetska efikasnost. Za svaku meru utvrđujemo uštede u troškovima/energiji, visinu investicija, period otplate, prioritet mera i mogućnost pribavljanja odgovarajućih dozvola.

Upravljanje energijom

Uvođenje energetskog upravljanja radi kontrole i optimizacije potrošnje energije predstavlja meru koja nam daje transparentan i jednostavan pregled svih energetskih i finansijskih tokova, u realnom vremenu. Automatizovano sakupljanje i procesiranje podataka pomaže nam da smanjimo uticaj ljudskog faktora na menadžment lokacije i da na taj način poboljšamo pouzdanost i kvalitet sistema za upravljanje energijom, što na kraju rezultuje efikasnijom potrošnjom energije.

Mere uštede toplotne i električne energije

U mnogim slučajevima, samo zamenom zastarele tehnološke opreme možemo da postignemo uštede električne i toplotne energije do 50% ili više i smanjimo troškove održavanje.

Pored zamene kotlova, hladnjaka i ostale opreme tehnologijom koja je energetski efikasnija, sledeća rešenja pomažu u dodatnom smanjenju troškova:

 • Poboljšani sistemi merenja i obračuna
 • Kompenzacija reaktivne snage
 • Uvođenje nadzora i automatske regulacije vršne električne snage
 • Energetski efikasna rasveta
 • Akumulacija energije hlađenja
 • Iskorišćavanje otpadne toplotne energije
 • Termoizolacija zgrada
 • Zamena prozora i vrata energetski efikasnijima
 • Automatska regulacija temperature u prostorijama, u skladu sa specifičnim potrebama
   

Reference

Grad Ljubljana - Slovenija

Grad Ljubljana - Slovenija

Javni tender za energetsku obnovu gradske opštine Ljubljana obuhvatao je 49 zgrada, među kojima su osnove škole, vrtići, biblioteke, kulturne ustanove, domovi zdravlja, sportski centri i administrativne zgrade.

Plantaže – Montenegro, Resalta

Plantaže – Crna Gora

Plantaže AD, najveća vinarija u regionu i jedna od najpoznatijih, ima vrlo visoku potrošnju energije.

Gorenje/Cooling – Slovenia

Gorenje/Hlađenje - Slovenija

Fabrici Gorenje u Velenju je potreban sistem kapaciteta 1.600 kW za hlađenje hidrauličnog ulja i alata.

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije predstavljaju suštinu onoga što radimo, i glavni su element većine naših rešenja. Ovde je pregled nekih obnovljivih izvora koji se najčešće koriste u projektima kompanije Resalta.

Biomasa

Biomasa je obnovljiv, CO2 neutralan izvor energije koji obezbeđuje samostalno snabdevanje energijom. Uzimajući u obzir troškove energije, prelaskom na korišćenje biomase mogu se ostvariti značajne uštede u poređenju sa drugim oblicima grejanja a posebno je korisno za organizacije koje imaju konstantnu godišnju potrebu za grejanjem. 

Kotlovi na biomasu posebno su pogodni za industrijske objekte, penzionerske domove, škole i dečje vrtiće, hotele i sportske objekte. Instalacijom takvog sistema lako možemo da ostvarimo finansijske uštede i smanjimo negativan uticaj na životnu sredinu.

Solarna energija

Solarni paneli koriste sunčevo zračenje pretvarajući ga u korisnu toplotu. Ona se skladišti u rezervoarima toplote i dostupna je za grejanje vode u domaćinstvu ili zgradi.

Pored finansijske koristi, solarna energija doprinosi smanjenju negativnog uticaja ugljenika i predstavlja obnovljivi izvor energije za snabdevanje Vaše zgrade.

Korišćenje energije iz okoline upotrebom toplotnih pumpi

Instalacijom toplotnih pumpi za zagrevanje zgrada i sanitarne tople vode u domaćinstvima omogućena je ušteda tamo gde postoje različita rešenja, u zavisnosti od vrste energije. Toplotne pumpe mogu značajno da smanje troškove zagrevanja zgrada i predstavljaju obnovljiv izvor energije. Ako se koriste reverzibilne toplotne pumpe, onda se može vršiti i hlađenje. Za istovremeno grejanje i hlađenje koristimo polivalentne toplotne pumpe sa visokim procentom efikasnosti.

Kogeneracija toplotne i električne energije

Postoji specijalizovana oprema koja može da koristi gorivo kao što je biomasa za generisanje i toplotne i električne energije u isto vreme, čineći je veoma efikasnim rešenjem za mnoge klijente. Ove jedinice za kogeneraciju variraju od veoma malih koje mogu da obezbede energiju za staračke domove, do čitavih postrojenja koje mogu da obezbede energiju za celu zajednicu. 
 

Reference

Sava Hoteli, Moravske Toplice Terme 3000, Resalta

Sava Hoteli, Moravske Toplice Terme 3000 - Slovenija

Banja 3000 Moravci se nalazi iznad podzemnog izvora MT1, iz kog se crpi voda kojom se pune termalni bazeni koje koriste gosti.

Schools in the City of Pirot, resalta

Škole u Gradu Pirot - Srbija

Grad Pirot je raspisao tender za javno privatno partnerstvo kako bi se smanjili troškovi grejanja u četiri škole.

Osnovna Škola Dobrepolje - Slovenija

Osnovna Škola Dobrepolje - Slovenija

Opština je koristila dva skupa i neefikasna kotla sirove nafte za grejanje osnovne škole i jednog obdaništa (2 x 230 kW). Škole troše 300 MWh energije godišnje.

Veliki projekti proizvodnje energije

Pored projekata energetske efikasnosti, kompanija Resalta takođe razvija i sprovodi obimne projekte proizvodnje održive energije, generalno kapaciteta od 5 MW i više. 

Biogas

Biogas metan, prirodni nusproizvod tretmana otpadnih voda, deponija i objekata za skladištenje životinjskog otpada, predstavlja dobar izvor obnovljive energije. Umesto sagorevanja ovog gasa na bakljama, koje troše energiju i povećavaju lokalnu emisiju gasova, komercijalni i državni objekti mogu koristiti biogas kao oblik energije za korišćenje na samoj lokaciji ili izvan nje kao obnovljivog izvora energije.

 

 

Deponijski gas

Projektujemo, gradimo, održavamo i upravljamo radom postrojenja za korišćenje obnovljive energije, za objekte u blizini deponija. Ovi projekti korišćenja obnovljive energije bezbedno preusmeravaju gas sa deponija putem sistema za ekstrakciju i dovode ih do postrojenja za pretvaranje deponijskih gasova u energiju. Gasovi se prečišćavaju pre nego što ih specijalizovane mašine pretvore u energiju koju koriste objekti i u mnogim slučajevima, obližnja naselja.

Kogeneracija toplotne i električne energije

Današnja tehnologija omogućava istovremenu proizvodnju toplotne i električne energije zahvalјujući procesu pod nazivom kogeneracija ili kombinovana proizvodnja toplotne i električne energije (CHP). Proizvedena električna energija predaje se električnoj mreži ili obližnjim objektima koji zahtevaju dodatnu energiju, dok toplotu ponekad ponovo koristi postrojenje i često se kanališe u obližnje zajednice ili objekte. 

Prednosti CHP-a su brojne: ovaj proces povećava energetsku efikasnost, smanjuje troškove energije i koristi obnovlјive i lako dostupne lokalne izvore goriva, kao što su biomasa i biogas. Emisije CO2 održavaju se na minimumu i izduvni gasovi se tretiraju kako bi bili ekološki prihvatlјivi. 
Resalta izrađuje CHP projekte od 5 MW naviše.

Velike toplotne pumpe

Termička snaga reka, kao i izvora i drugih podzemnih voda može se eksploatisati za proizvodnju toplote za potrošače u gradovima, dalјinsko grejanje i privatne klijente.
 

Reference

Opština Slatina - Hrvatska

Projekat kogeneracije Slatina je započet da bi se izgradilo kogeneracijsko postrojenje na biomasu.

Finansiranje

Održivost i energetska efikasnost su široko priznati kao principi koji preduzeća i javne institucije uključuju u svoje dugoročne strategije i ciljeve. Međutim, pored toga što često nemaju znanje i iskustvo potrebno za implementaciju i realizaciju projekata energetske efikasnosti, mnogi naši klijenti takođe nemaju potrebna sredstva za realizaciju ovog konkretnog cilja. Zbog toga imamo dva modela finansiranja, jedan za privatni sektor i jedan za javni sektor, koje primenjujemo u svakom svom projektu, vodeći računa da naši klijenti nikad ne potroše ni dinar iz svog džepa.

ESCO model

Pojam ESCO označava kompaniju za pružanje energetskih usluga. Ovaj model omogućava kompanijama kao što je Resalta da pružaju svoje energetske usluge a da klijenti ne moraju da investiraju sopstveni kapital u projekte. Korišćenjem ESCO modela mi vršimo kontrolu potrošnje energije u vašim objektima, predlažemo rešenje, sprovodimo ga, upravljamo postrojenjem i vršimo održavanje, ali najvažnije od svega obezbeđujemo finansiranje tako da se vi možete usredsrediti na vašu osnovnu delatnost. Garantujemo rezultate, a klijenti vrše otplatu kroz ostvarene uštede.

 

Saznajte više o ESCO modelu >>

Javno-privatno partnerstvo

Javno-privatno partnerstvo (JPP) je u suštini primena ESCO modela na javne institucije. Javni partner objavljuje tender tražeći partnera iz privatnog sektora za energetski projekat, bilo da je u pitanju projekat osvetljenja, biomase, hlađenja, ili bilo koje druge energetske potrebe. Privatni partner predlaže rešenje, i ako je tender odobren, preuzima ceo projekat od početka do kraja. Ovo znači pružanje usluga kompletnog finansiranja, građevinskih poslova i implementacije projekta, i održavanje tokom trajanja ugovora. Sve rizike preuzima privatni partner i garantuje uštedu javnom partneru. Ulaganje se otplaćuje privatnom partneru kroz ostvarene uštede.

 

Saznajte više o JPP modelu >>

Reference

City of Kruševac, resalta

Grad Kruševac - Srbija

Kruševac je grad u Srbiji koji je takođe sedište opštine koja obuhvata 101 naselje i ima ukupno 128.000 stanovnika.

Mercator - Srbija

Mercator - Srbija

Mercatorovi centri širom Srbije su često veoma energetski neefikasni, zavise od daljinskog grejanja i imaju zastarele sisteme rasvete.

Livar, Resalta

Livar, Črnomelj – Slovenija

Livar kompanija je specializovana za mehaničku obradu i proizvodnju nodularnog liva i ima više proizvodnih lokacija širom Slovenije.

Želite li da vidite još?

Preuzmite našu brošuru.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.