Grand Hotel Bernardin – Slovenija

Rezultati projekta
500

t

manje CO2 emisija godišnje

Pumpa ne koristi hemikalije niti aditive, voda se vraća moru u prvobitnom stanju

Godišnje smanjenje troškova za grejanje od

37

%

Stanje pre ugovora i zahtevi klijenta

Grand Hotel Bernardin imao je previsoke troškove energije i zastareli sistem grejanja.

Klijent je želeo da smanji troškove i impakt na životnu sredinu a da poveća energetsku efikasnost.

Jedan od uslova projekta je bio da hotel nastavi s poslovanjem bez prekida.

Resalta rešenje

Energy performance contract za zamenu postojećih kotlova na mazut sa efikasnom reverzibilnom toplotnom pumpom kapaciteta 1 MW za hlađenje i grejanje, koja koristi morsku vodu.

Morska voda je besplatan energent lakog pristupa, bez uticaja na životnog sredinu, koji se koristi za grejanje kao i hlađenje hotela. 
 

Želite li da vidite još?

Preuzmite našu brošuru.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.