Kožara Eltid - Srbija

Rezultati projekta

Smanjenje emisija CO2 za

1.226

t

godišnje

Efikasniji i pouzdaniji sistem

Stanje pre ugovora i zahtevi klijenta

Kožara je koristila biomasu kao energent, ali zbog pojačane proizvodnje, klijent je imao preveliku energetsku potrošnju koju nije mogao da zadovolji postojećim sistemom. 

Kriterijum za odabir ESCO kompanije: sveobuhvatno rešenje izrađeno po meni klijenta.

Resalta rešenje

Analiza postojećeg sistema i priprema rešenja za energetsku efikasnost - kotlovi na biomasu su izabrani kao najbolje rešenje. 

Instalacija dva kotla kapaciteta 550 kW, sa automatizacijom skladištenja biomase, doziranja i prečišćavanja cevi. 
 

Želite li da vidite još?

Preuzmite našu brošuru.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.