Sava Hoteli, Terme Radenci/Ultrafiltracija - Slovenija

Rezultati projekta

Godišnja ušteda

15.000

EUR

85

%

vode je obnovljeno

Smanjenje troškova vode i otpadnih voda

Stanje pre ugovora i zahtevi klijenta

Banja Radenci je jedna od najvećih banja u Sloveniji, sa 10 bazena sa 1.460 m2 ukupne vodene površine. 

Klijent je hteo da smanji troškove za vodu, optimizuje filtriranje i da bude u skladu sa ekološkim standardima.

Klijent je imao značajnih troškova zbog otpadnih voda, koje otiču u kanalizaciju.
 

Resalta rešenje

Resalta i Terme Radenci potpisali su ugovor o pružanju energetskih usluga radi optimizacije postojećih filtera za pesak sistemom ultrafiltracije (UF). 

Resalta je predložio instalaciju sistema UF za otpadne vode, čiščenje filtera i dopunjavanje radi optimizacije postojećih filtera za pesak. 
Filtrirana voda je automatski dozirana hemikalijama kako bi ispunila uslove kvaliteta vode za kupanje. 

Efikasnost uređaja je 85%. 
 

Želite li da vidite još?

Preuzmite našu brošuru.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.