Sava Hoteli, Terme Radenci/Kogeneracija - Slovenija

Rezultati projekta

Godišnja ušteda:

220.000

EUR

Kombinovana efikasnost CHP jedinice

86

%

Stanje pre ugovora i zahtevi klijenta

Banja Radenci je jedna od najvećih banja u Sloveniji, sa 10 bazena sa 1.460 m2 ukupne vodene površine. Banja je koristila prirodni gas za grejanje, za koji je bilo potrebno 8.500 MWh godišnje. Klijent je hteo da smanji troškove grejanja. 
 

Resalta rešenje

Resalta je uradio detaljnu analizu stvarne potrošnje banje kako bi predložio najbolje rešenje. 

Resalta je instalisao postrojenje za kogeneraciju (CHP) sa kombinovanom električnom snagom od 889 kW (43% efikasnosti) i toplotnim kapacitetom od 891 kW (43% efikasnosti). 

CHP postrojenje ima životni vek do 70.000 radnih sati - obezbeđujući na taj način minimalno 7.000 radnih sati godišnje. 

Resalta upravlja postrojenjem i održava ga, prodaje toplotnu i električnu energiju klijentu i nadgleda sistem kroz Resalta centralni kontrolni sistem (sa pristupom internetu) u realnom vremenu.
 

Želite li da vidite još?

Preuzmite našu brošuru.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.