Gorenje/Upravljanje energijom - Slovenija

Rezultati projekta

Pronalaženje novih mogućnosti za optimizaciju potrošnje i procesa

Nadgledanje procesa i analiza potrošnje omogućava uštede i veću energetsku efikasnost

Stanje pre ugovora i zahtevi klijenta

Klijent je svakog meseca ručno obavljao pregled potrošnje energije sa nekoliko merača.

Klijent je hteo automatsko skupljanje podataka o potrošnji vode, toplotne energije, struje, kompresovanog vazduha i gasa.
 

Resalta rešenje

Instalacija preko 150 novih merača energije.
268 merača spojenih kroz komunikacijone protokole m-bus i modbus sa 17 PLC. 

Izveštavanje u Excelu i analiza potrošnje energije za svako merno mesto i postrojenje. Uporedna istorijska analiza potrošnje uključujući ponderisanje prema količini proizvodnje.

Mogućnost ručnog unošenja količina, ciljeva i alarma u izveštaje.

Automatska sinhronizacija podataka iz baze podataka.
Sistem alarma u slučaju prekoračenja energetske potrošnje.
 

Želite li da vidite još?

Preuzmite našu brošuru.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.