Silkem – Slovenija

Rezultati projekta

Nadgledanje potrošnje

Komunikacija sa postojećim centralnim sistemom kontrole

Čuvanje podataka

Stanje pre ugovora i zahtevi klijenta

Klijent je koristio stare merače iz 50ih godina bez sistema komunikacije.

Vršena je ručna kontrola 114 merača potrošnje energije. 

Klijent je želeo 114 novih merača za struju sa automatskim prikupljanjem podataka o struji, snazi i naponu.
 

Resalta rešenje

Instalacija 114 novih merača sa Modbus sistemima komunikacije u 4 trafo stanica. 

Novi merači prenose podatke serveru kroz optička vlakna.

Želite li da vidite još?

Preuzmite našu brošuru.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.