Hotel San Simon - Slovenija

Rezultati projekta
700

MWh

manje godišnje

50

%

uštede na troškovima za energiju

Stanje pre ugovora i zahtevi klijenta

Hotel San Simon koristio je rasipan kotao na mazut i hidraulični sistem sa lošom izolacijom, i zastareli i neefikasan čiler, za potrebe grejanja i hlađenja.

Dodatan problem predstavljala je konstantna potreba za toplotnom energijom u dislociranom spa centru.
 

Resalta rešenje

Instalacija 3 spoljašne toplotne pumpe visoke temperature sa EVI kompresorima (65°C) kombinovanog kapaciteta 450 kW kao glavni izvor toplotne energije.

Leti se jedna do dve toplotne pumpe koriste za hlađenje, ostale za grejanje sanitarne tople vode

Postojeća kotlarnica je rekonstruisana kako bi zadržala postojeće kotlove za periode visoke potrošnje

Za zgradu spa centra su instalisane dve dodatne toplotne pumpe visoke temperature (80°C) kombinovanog kapaciteta 32 kW.

Stari čiler je uklonjen, novo postrojenje za hlađenje dozvoljava povezivanje sistema sa fen kojlovima u hotelu.
 

Želite li da vidite još?

Preuzmite našu brošuru.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.