Industrija Mesa Topola dobija visoko efikasni parni kotao

Resalta je potpisala ugovor za novi projekat u Srbiji sa jednim od lidera u oblasti mesne industrije u Srbiji. IM Topola se nalazi u severnobačkom okrugu Vojvodine i bavi se proizvodnjom različitih mesnih proizvoda za lokalnu potrošnju i međunarodni izvoz. Kompanija ima zaokružen proces proizvodnje, “od njive do trpeze” – od njiva na kojima se proizvode kulture za ishranu stoke, te dve farme za uzgoj tovljenika i sopstvene veterinarske stanice, do proizvodnje, prerade i prodaje mesa i mesnih prerađevina.

U cilju smanjenja troškova za klijenta i poboljšanja energetske efikasnosti, Resalta će u IM Topola instalirati novi visoko efikasni parni kotao na prirodan gas, koji je neophodan za klijentovu primarnu proizvodnju. Resalta će takođe ugraditi novu opremu koja uključuje novi gasni gorionik, napojni rezervoar sa degazatorom, rezervoar kondenzata i izgradnju nove linije za povrat kondezata iz proizvodnje. Projekat obuhvata isporuku i ugradnju kompletne nove mašinske i elektro opreme u parnoj kotlarnici.

Nakon implementacije projekta, klijent će ostvariti 20% uštede na troškovima proizvodnje pare i smanjiti emisije CO2 za 600 tona svake godine.

Po ESCO modelu, pored dizajniranja i implementacije projekata, Resalta će obezbediti 100% finansiranje projekta. Resalta prihvata sve tehničke i finansijske rizike tokom trajanja ugovora sa klijentom. Klijent otplaćuje Resaltina ulaganja od ostvarene uštede.

Među ostalim rešenjima koja Resalta rutinski pruža klijentima u prehrambenoj industriji su sistemi procesnog hlađenja, sistemi komprimovanog vazduha, LED osvetljenje,  i korekcija faktora električne snage. Zbog svoje potrošnje energije i posebnim uslovima proizvodnje, prehrambena industrija ima veliki potencijal za energetsku efikasnost koja se može postići modernizacijom i renoviranjem postojećih sistema ili implementacijom novih rešenja. Sa partnerom kao što je Resalta, ove mere se ne pojavljuju na bilansu stanja klijenta kao troškovi, već se odmah ostvaruju uštede.

Ostanite u toku.

Prijavite se na novosti kompanije Resalta.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.