Eiffel Fond za Energetsku Tranziciju Finansira Četiri Resaltina Projekta

Resalta je uspešno zaključila svoju prvu transakciju sa Eiffel Energy Transition Fund, kojim upravlja Eiffel Investment Group.

Eiffel investiciona grupa sa sedištem u Parizu upravlja sa oko 1,5 milijarde evra u ime velikih institucionalnih investitora i pojedinaca, sa fokusom na segment kojima se slabo bave tradicionalne firme. Grupa je u aprilu 2017. godine pokrenula fond za energetsku tranziciju kako bi ponudila kratkoročno osigurano finansiranje "bridge to commission" na poljima obnovljive energije i energetske efikasnosti širom EU, Norveške i Švajcarske. Fond sponzorira Evropska investiciona banka.
 

Fond za tranziciju energije u Eiffelu obezbediće “bridge funding” za projekte energetske efikasnosti koje Resalta sprovodi za svog dugoročnog klijenta Gorenje. Iz ove transakcije će se finansirati četiri projekta: drugi Gorenje projekat kombinovane toplotne i električne energije, projekat komprimovanog vazduha i dva projekta hlađenja, u Velenju, Slovenija, gde je sedište proizvođača bele tehnike.

Ova četiri projekata će generisati 2,2 GWh godišnje uštede energije za klijenta i smanjiti emisije CO2 za 1,100 tona svake godine.

Ovo je prva emisija komercijalnih zapisa Resalte u Sloveniji. Ovo je novina jer Resalta nije pokrenula obični dug i zajam, već standardizovani finansijski instrument u dematerijalizovanom obliku, registrovan kod klirinške kuće KDD u Sloveniji. Partner i posrednik bila je Ilirika iz Slovenije.

Iznos emitovanih komercijalnih zapisa je 1,9 miliona evra, koji mora biti isplaćen do kraja aprila 2019. godine. Obveznica nosi varijabilni prinos vlasniku, u zavisnosti od roka u kome Resalta isplati dug.


Resaltina ambicija je da proširi svoju saradnju sa Eiffel fondom za tranziciju energije izvan okvira ESCO projekata na sektor obnovljivih izvora energije. Fond nudi slične finansijske instrumente za projekte obnovljivih izvora energije, čime se značajno olakšava finansiranje takvih projekata tokom izgradnje i smanjuje potreba za sopsvetnim kapitalom.

Poverenje koje je u Resaltu imaju ključni finansijski igrači potvrđuje kvalitet rada Resalte i ulogu njenih projekata u unapređenju energetske efikasnosti u regionu jugoistočne Evrope.

Ostanite u toku.

Prijavite se na novosti kompanije Resalta.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.