Mestna občina Ljubljana in konzorcij družb Petrol in GGE podpisali pogodbo za energetsko prenovo 49 stavb v lasti MOL

S podpisom pogodb med Mestno občino Ljubljana ter konzorcijem družb Petrol in GGE  je bilo 6. aprila 2017 sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove javnih stavb v lasti MOL.

Gre za največji projekt javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah. Prek energetskega pogodbeništva bo celovito ali delno energetsko saniranih 49 objektov. Celotna naložba v obnovo teh objektov je vredna 14,9 milijona evrov brez DDV.

Mestna občina Ljubljana na področju učinkovite rabe energije izvaja projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se bo izvajal po modelu javno-zasebnega partnerstva in velja za največjega do sedaj. V sodelovanju s konzorcijem družb Petrol in GGE bo Mestna občina Ljubljana izboljšala energetsko učinkovitost v 49 javnih objektih. Celovita energetska prenova je predvidena v 26 objektih, na ostalih 23 objektih pa je predvidena delna energetska sanacijo z izvedbo posamičnih ukrepov za energetsko učinkovitejšo rabo energije. Energetska sanacija bo izvedena na javnih objektih kot so vrtci, osnovne šole, zdravstveni domovi, kulturni in športni objekti ter upravne stavbe MOL.

Ob podpisu pogodbe se je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu. »Ljubljana je na področju trajnostnega razvoja že zdaj vzor številnim svetovnim mestom in ponosen sem, da bomo odslej lahko dobre prakse delili tudi na področju učinkovite rabe energije.« Dodal je, da bo Mestna občina Ljubljana prihranke, ki ji pripadajo po pogodbi, namenila uporabnikom prenovljenih stavb. »To bo dodatna motivacija vodilnim v naših vrtcih, šolah, zdravstvenih domovih in športnih objektih, da bodo svoje sodelavce, predvsem pa mlade izobraževali o pomenu pametne in učinkovite rabe energije«, je še dodal župan.

Luka Komazec, predsednik uprave in generalni direktor GGE Slovenija, je poudaril: »Glede na to, da gre za največji projekt energetskega pogodbeništva v slovenskih občinah doslej, smo zelo ponosni, da sodelujemo pri njem. Projekt, ki poleg izboljšanja energetske učinkovitosti in prihrankov, prinaša tudi pozitivne vplive na življenje meščanov, bo zagotovo močno podprl prizadevanja mesta Ljubljane, da tudi v prihodnje ostane zelena prestolnica. Nenazadnje pa bo pomembno učinkoval tudi na lokalno ekonomijo, saj bo pri sami izvedbi sodelovalo približno 100 izvajalcev. Ob zaključku pa nam bo prinesel tudi pomembno referenco, ki nam bo pomagala do novih tovrstnih priložnosti tudi širše v regiji. Trije partnerji pa dobro opredeljujejo trojno zavezo: ekologija, gospodarstvo in izobraževanje.«

Med ukrepi, ki bodo prevedli do večje energetske učinkovitosti, manjše porabe energije in pozitivnega vpliva na okolje, bosta GGE in Petrol izvedla naslednje ukrepe:

  • toplotne izolacije fasad,
  • zamenjavo stavbnega pohištva,
  • izolacije stropov neogrevanih podstrešij,
  • vgradnjo termostatskih ventilov,
  • vgradnjo ali prenovo učinkovitih prezračevalnih sistemov,
  • prenovo kotlovnic in toplotnih postaj,
  • vgradnjo toplotnih črpalk,
  • sanacije notranjih razsvetljav,
  • prenovo ogrevalnih sistemov.

Vsi navedeni ukrepi bodo letno generirali 8,245,534 kWh prihrankov energije, poleg tega pa se bo vsako leto zmanjšalo za 2,956 ton emisij CO2 v okolje. Ob izteku pogodbe, se pravice za celotne prihranke energije prenesejo na naročnika.

GGE in Petrol bosta v času trajanja 15-letne pogodbe zagotovila tudi upravljanje in vzdrževanje na novo vgrajenih ali prenovljenih energetskih sistemov. Za pokrivanje investicije bo konzorcij zagotovil minimalno 51% sredstev, ostala sredstva pa bodo pridobljena iz evropskega kohezijskega sklada ter Mestne občine Ljubljana.

Prenova večine objektov bo izvedena v času šolskih poletnih počitnic, ko bodo stavbe, vključene v prenovo, zaprte oziroma redkeje v uporabi. Po potrditvi projektne dokumentacije in uvedbi v delo, se bodo začela dela na objektih, ki pa se bodo zaključila predvidoma v roku šestih mesecev.

Fotografije: Nik Rovan (vir: MOL)

GGE od marca 2018 posluje kot Resalta.

Ostanite u toku.

Prijavite se na novosti kompanije Resalta.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.