Resalta implementira jedan od najvećih i najnovijih sistema energetskog praćenja u Bugarskoj za Serdika Centar

Resalta je nedavno završila projekat sa Serdikom, jednim od najvećih trgovinskih centara u Bugarskoj. Resaltin tim je modernizovao sistem za praćenje energije centra, čime je značajno poboljšao sposobnost Serdike da kontroliše svoju potrošnju energije.

Serdika je jedan od najvećih trgovačkih centara u Bugarskoj sa preko 210 prodavnica i restorana, i sertifikovan je kao održiva zgrada. Serdikin stari sistem za praćenje energije bio je suboptimalan i stoga nije mogao zadovoljiti zahteve menadžmenta da se omoguće informacije za dobre odluke o poboljšanju performansi.

Resalta je implementirala rešenja koja direktno rešavaju ove zahteve. Time je Resalta postala jedna od prvih kompanija koja je instalirala najnoviji EMS (Energy Monitoring System) kompanije Schneider Electric - EcoStruxure Power Monitoring Expert 9.0 - koji svojim naprednim analizama kvaliteta napajanja osigurava pouzdan rad mreže, bolje performanse opreme, bolje praćenje i bolje izveštavanje. Sistem donosi mogućnosti koje olakšavaju održavanje operacija, štite ljude i objekte i istovremeno štede vreme i novac.

Inovativne karakteristike EMS-a uključuju:

  • najnapredniju energetsku vizualizaciju za proračun, modeliranje, prognoziranje i praćenje glavnih pokazatelja energetskih performansi
  • upravljanje alarmima sa pametnim događajima i alarmima za grupisanje za intuitivno i snažno filtriranje, kao i alate za vremensku analizu koji definišu sekvencu alarma, lokaciju i uticaj.

 

Implementacija projekta je završena u roku od mesec dana i obuhvatala je merenje više od 250 postojećih brojila električne energije, od kojih su neki zamenjeni novim. Sistem je dizajniran da omogući širenje u budućnosti. Integrisane mere će klijentu uštedeti vreme i ljudske resurse uz pružanje tačnih, pravovremenih i sveobuhvatnih informacija o potrošnji energije za bolje procese donošenja odluka.

 

 

Ostanite u toku.

Prijavite se na novosti kompanije Resalta.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.