Fragmat projekat za komprimovani vazduh ulazi u drugu fazu

U 2017. godini, Resalta je izvršila projekat obnove kompresorske stanice za Fragmat, zamenom zastarelih i neefikasnih kompresora  dvama novim. Instalirani kompresori imaju nazivnu snagu od 160 kW i 90 kW i imaju smanjenu potrošnju električne energije za proizvodnju komprimovanog vazduha za 9%. Zahvaljujući Fragmatovom fokusu na energetsku efikasnost i dugoročnu strategiju, instalirani kompresori su došli sa fabrički instaliranim izmenjivačima toplote za eksploataciju njihove otpadne toplote. Sistem je omogućio implementaciju sistema rekuperacije otpadne toplote, koji će se sada realizovati.

Do kraja godine, Resalta će izgraditi sistem za distribuciju obnovljene toplote Fragmatu. Toplota će biti usmerena na sušare, jednu proizvodnu halu i upravnu zgradu. Sa ovim sistemom će se godišnje uštedeti skoro 500 MWh prirodnog gasa i električne energije, a emisije ugljen-dioksida će se svake godine smanjiti za 110 tona. Sistem će uključivati i napredni sistem kontrole i nadgledanja koji će omogućiti autonomni rad i stalno će pratiti tokove toplote u kompaniji. Pored toga, sistem je projektovan tako da uz minimalna proširenja omogući priključenje dodatnih izvora otpadne toplote i potrošača toplote ako je potrebno. To bi moglo omogućiti poboljšanje energetske efikasnosti i uštedu dodatnih 250 MWh godišnje prirodnog gasa.

Ostanite u toku.

Prijavite se na novosti kompanije Resalta.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.