Resalta je potpisala javni ugovor za ugovornu isporuku toplotne energije Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”

Resalta je potpisala ugovor o javno-privatnom partnerstvu (JPP) sa Specijalnom bolnicom za psihijatrijske bolesti ”Gornja Toponica ”za ugovornu isporuku toplotne energije na period od 15 godina uz rekonstrukciju sistema za proizvodnju toplotne energije i energetsku sanaciju termičkog omotača. Ovo je prvo javno-privatno partnerstvo za snabdevanje toplotnom energijom potpisano sa ustanovom u nadležnosti Republike Srbije.

Bolnica je osnovana 1927. godine u Gornjoj Toponici, 13 km od grada Niša. Sa kapacitetom od 800 kreveta, bolnica pokriva čitavu Srbiju od Beograda do makedonske granice. Sadašnji objekti datiraju iz 1950-ih. U cilju poboljšanja energetske efikasnosti sistema proizvodnje toplote, kao i komfora pacijenata i zaposlenih, bolnica je objavila javni tender za izbor privatnog partnera za ugovornu isporuku toplotne energije po ESCo modelu na period od 15 godina. Javno-privatno partnerstvo pre glavnog perioda, odnosno perioda isporuke toplotne energije, podrazumeva rekonstrukciju sistema za proizvodnju toplote za potrebe grejanja i pripreme sanitarne tople vode, dela toplovoda i parovoda, kao i sanaciju sekundarnih grejnih instalacija tri pripadajuća objekta i termičkog omotača deset objekata unutar kompleksa.

Odluka o izboru privatnog partnera doneta je 24.decembra 2018. godine, a javni ugovor potpisan 11.jula 2019. godine. Kao privatni partner, Resalta će finansirati ceo projekat, implementirati sve predviđene mere unapređenja, obezbediti funkcionalnost i održavanje novoinstalisane opreme, i vršiti proizvodnju i isporuku potrebne količine toplotne enegije tokom trajanja 15-godišnjeg ugovora.

Resalta će izgraditi dve nove kotlarnice na prirodni gas, ukupnog kapaciteta 5,36 MW. U prvoj kotlarnici će biti instalisan toplovodni kotao snage 3,2 MW koji će omogućiti grejanje svih zgrada koje su trenutno povezane na dve postojeće kotlarnice „Drvara“ i „Klinika“. Kotlarnica će takođe biti opremljena parnim kotlom nominalne proizvodnje pare od 1.100 kg/h koji će služiti za proizvodnju sanitarne tople vode i za potrebe vešeraja. Izgradnja kotlarnice uključuje i instalisanje sve prateće mašinske i elektro opreme potrebne za pravilno funkcionisanje postrojenja, što uključuje pumpe, armaturu, hemijsku pripremu vode, itd.

Druga kotlarnica će biti izgrađena pored objekta kuhinje, unutar koje će se nalaziti toplovodni kotao snage 560 kW koji će omogućiti grejanje svih objekata koji su povezani na postojeću kotlovnicu ”Kuhinja”, kao i parni kotao kapaciteta 1.400 kg/h koji će se koristiti za zagrevanje sanitarne vode i za potrebe kuhinje. Budući da su objekti priključeni na postojeću kotlarnicu u kuhinji do sada imali parno grejanje, postojeći parovodi će se menjati u toplovode, a vršiće se i prepravljanje sekundarnih instalacija iz parnih u toplovodne unutar tri objekta (biće postavljeni novi radijatori, cevni razvodi i prateća toplovodna armatura).

Pored toga, termički omotač deset bolničkih zgrada biće energetski sanirani, što podrazumeva postavljanje termičke izolacije od mineralne vune. Navedenom merom smanjuje se potrošnja toplotne energije za 10%.

U cilju maksimalne efikasnosti novog sistema za poizvodnju i distribuciju toplotne energije, cevovodi između dve postojeće kotlarnice „Drvara“ i „Klinika“ biće u potpunosti obnovljeni, kao i toplovodi između kotlarnice „Klinika“ i nekoliko bolničkih zgrada, kako bi se osiguralo efikasnije snabdevanje.

Sprovedene mere će poboljšati efikasnost sistema za proizvodnju toplote, unaprediti toplotni komfor u objektima bolnice, obezbediti pouzdanije i stabilnije snabdevanje toplotom, te smanjiti potrošnju toplotne energije. Potrošnja toplotne energije biće smanjena za 10%, dok će prelazak na prirodni gas smanjiti emisiju CO2 za 850 tona godišnje.

Javno-privatna partnerstva omogućavaju gradovima, opštinama i državnim ustanovama da kroz partnerstva sa privatnim kompanijama poboljšaju energetsku efikasnost implementiranjem različitih mere. Privatni partner finansira projekat u celosti, a javni partner isplaćuje investiciju od ostvarenih ušteda tokom trajanja ugovornog perioda, tokom kojeg privatni partner pruža uslugu proizvodnje toplotne energije, kao i upravljanja i održavanja novoprojektovanog sistema.

Resalta je realizovala neka od prvih javno-privatnih partnerstava na polju energetske efikasnosti u Srbiji, uključujući javno osvetljenje u gradovima Kruševac, Petrovac na Mlavi, kao i prvo JPP za snabdevanje toplotnom energijom koje obuhvata četiri osnovne škole u ​​gradu Pirotu. Resalta je takođe deo konzorcijuma koji je izvršio energetsku sanaciju 49 zgrada u gradu Ljubljani, najvećem takvom projektu u jugoistočnoj Evropi, i trenutno radi na drugoj energetskoj sanaciji Ljubljane.

Ostanite u toku.

Prijavite se na novosti kompanije Resalta.

Uslovi.

Prijavom na naš bilten slažete se da primate e-poštu od Resalta d.o.o. Cilj našeg biltena je da posetioce, partnere, klijente i širu javnost upoznamo sa radom kompanije Resalta, njegnim novim projektima, razvojem, predstojećim događajima kao i vestima o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Učestalost izdavanja biltena će biti najviše jednom mesečno, uz moguće izuzetke za neplanirane, ali važne vesti. Zadržavamo isključivo pravo da modifikujemo ili prekinemo izdavanje biltena, u bilo koje vreme i bez obaveštenja. Vašu privatnost shvatamo ozbiljno i nikada nećemo komunicirati ili prodavati vaše podatke trećim stranama. Možete se odjaviti od biltena u bilo kom trenutku.